Kompozycja i artyzm Odysei - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
„Odyseja” Homera wyróżnia się niezwykle zwartą i kunsztowną kompozycją. Utwór dzieli się na dwadzieścia cztery pieśni i liczy 12160 wersów. Całość można dodatkowo podzielić na sześć części po cztery pieśni, powiązane ze sobą tematycznie i treściowo:

 • 1. pieśni I-IV – określane jako „Telemachia”, opowiadają o wyprawie Telemacha do towarzyszy Odyseusza spod Troi w celu zdobycia wiadomości o zaginionym ojcu;

 • 2. pieśni V-VIII – opowiadają o pobycie Odyseusza u Feaków;

 • 3. pieśni IX-XII – stanowią opowieść Odyseusza o przygodach, jakie przeżył w czasie dziesięcioletniej tułaczki po opuszczeniu Troi;

 • 4. pieśni XIII-XVI – opowiadają o powrocie Odysa na Itakę i jego pobycie w chacie Eumajosa;

 • 5. pieśni XVII-XX – opowiadają o pobycie nierozpoznanego Odysa we własnym domu;

 • 6. pieśni XIX-XIV – opowiadają o rzezi zalotników i stanowią zakończenie epopei.


 • Na szczególną uwagę w warstwie kompozycyjnej eposu zasługuje użyta po raz pierwszy w literaturze tzw. kompozycja ramowa – część akcji jest opowiedziana przez głównego bohatera, w pierwszej osobie liczby pojedynczej i ma charakter wspomnień o minionych wydarzeniach, rozbijających ciągłość wypowiedzi narratora trzecioosobowego.

  Artyzm „Odysei” uwidacznia się na płaszczyźnie językowej i stylistycznej utworu. Dzieło napisane jest heksametrem, w wersji oryginalnej nie posiada rymów, lecz jest zrytmizowane dzięki wprowadzeniu do każdego wersu jednakowo rozłożonych samogłosek długich.

  Styl poszczególnych pieśni eposu jest wysoki, pełen patosu i niezwykle plastyczny, dzięki wykorzystaniu przez Homera licznych apostrof, zdań wykrzyknikowych i pytających, epitetów złożonych oraz rozbudowanych porównań – tzw. porównań homeryckich, w których pierwszy człon stanowi rozwinięty obraz przyrody, a drugi człon jest krótki.

  W toku narracji „Odysei” można wyróżnić dwóch narratorów. Pierwszy z nich wypowiada się w trzeciej osobie, jest wszechwiedzący i wszechobecny, pozostaje jednak poza światem przedstawionym, wobec którego zachowuje dystans i obiektywizm. W pieśniach IX-XII rolę narratora przejmuje główny bohater, opowiadając o swych przygodach w pierwszej osobie liczby pojedynczej.


  strona:   - 1 -  - 2 - 

  Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


    Dowiedz się więcej
  1  Odyseja - streszczenie szczegółowe
  2  Wędrówka Odyseusza
  3  Penelopa jako archetyp wiernej żony  Komentarze: Kompozycja i artyzm Odysei

  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Imię:
  Komentarz:
   

  Streszczenia książek
  Tagi: